SR EN RU

Odeljenje za testiranje ležajeva

FKL-ovo odeljenje za testiranje ležajeva je namenjeno da testira sva nova konstrukciona rešenja pre njihovog puštanja u serijsku proizvodnju, kao i kod unošenja izmena u konstrukciji već postojećih rešenja.

Ispitivanja se takođe sprovode i za procenu kvaliteta novih komponenti ležajeva kako bi se potvrdila njihova upotreba u serijskoj proizvodnji.

Ležajevi u poljoprivrednim mašinama su često izloženi ekstremnim opterećenjima, a istovremeno rade u kontaminiranim uslovima. Takođe, veoma je važno napomenuti da je priroda opterećenja u svakoj poljoprivrednoj aplikaciji veoma specifična. Da bismo osigurali da FKL-ovi ležajevi imaju maksimalan radni vek, proveravamo njihovu konstrukciju u uslovima sličnim radnim uslovima, a ne retko i u težim. Za simulaciju ovakvih uslova, FKL koristi kako standardne štandove za ispitivanje radnog veka, tako i specijalne, koji se projektuju i proizvode direktno u fabrici.

FKL poseduje odeljenje sa 12 uređaja za testiranje različitih karakteristika ležajeva.

Dinamičko opterećenje ležaja

5 uređaja u 3 različite veličine za testiranje veka trajanja u cilju provere definisanog dinamičkog opterećenja određenog tipa ležaja.

 • 2 uređaja veličine 543 GPZ-11 (SSSR)
  • d=25÷60
  • D=62÷120
  • Fr,max=45kN
  • Fa,max=30kN
  • n,max=2500 rpm
 • 2 uređaja veličine 544 GPZ-11 (SSSR)
  • d=55÷110
  • D=100÷200
  • Fr,max=150kN
  • Fa,max=60kN
  • n,max=2500 rpm
 • 1 uređaja veličine 545 GPZ-11 (SSSR)
  • d=100÷150
  • D=180÷320
  • Fr,max=360kN
  • Fa,max=180kN
  • n,max=1500 rpm

Radni vek glavčina

Uz pomoć specijalnog uređaja za testiranje, FKL može da odredi radni vek glavčine izražen u radnim satima ili hektarima. Testiranje se vrši brzinama i pod opterećenjima istim ili većim u odnosu na ona koja se postižu u realnim uslovima. Uređaji za testiranje koriste se za proveru i ocenu novih rešenja glavčina i njihovog radnog veka.

1 uređaj za ubrzano testiranje veka trajanja glavčina (hub-ova) i ležajnih jedinica pod opterećenjem sličnim realnim uslovima na terenu.

 • Max opterećenje=15 kN
 • Testna brzina=450 obrtaja/min

Kvalitet konstrukcije i zaptivanja

Uređaj za testiranje omogućava kontrolu kvaliteta konstrukcije i zaptivke putem testa u blatu. Uporedni test zaptivki od dva različita dobavljača zaptivki za glavčine takođe je moguć.

2 uređaja za testiranje u blatu

 • Max opterećenje Fa=5 kN
 • Testna brzina=245 obrataja/min

Test u komori sa prašinom

Ležajevi za poljoprivrednu mehanizaciju često rade kao deo zatvorenih sklopova, gde vlaga ne može da prodre. U isto vreme ležajevi su izloženi negativnom uticaju prašine. Testiranje u komori sa prašinom se sprovodi upravo iz prethodno pomenutih razloga i omogućava proveru konstrukcije i kvaliteta zaptivanja u suvim i prašnjavim uslovima

2 uređaja za testiranje u komori sa prašinom (jedan sa aksijalnim, drugi sa aksijalnim I radijalnim opterećenjem)

Testiranje ležajeva za valjke

Ležajne jedinice montirane na valjke, bez obzira na tip mašine, obično nailaze na problem nesaosnosti. Zbog dizajna i tehnologije proizvodnje valjaka veoma je zahtevno obezbediti poravnanje oba kraja valjka koji često nisu u istoj osi.

Za proveru ležajeva u takvim uslovima, inženjeri FKL-a su dizajnirali specijalnu opremu, koja simulira uslove rada, omogućava primenu radijalnih i aksijalnih opterećenja, kao i promenu uglova između jednog i drugog kraja valjka, kako bismo optimizovali unutrašnji dizajn ležajne jedinice za upotrebu na valjcima.

1 uređaj za testiranje ležajeva za valjke sa simuliranim realnim uslovima.

Max opterećenje:

 • Fr=30kN
 • Fa=15kN

Test u komori sa vodom

Ležajevi za poljoprivrednu mehanizaciju često rade u veoma vlažnim uslovima (atmosferske padavine). Testiranje u komori sa vodom (2%-ni rastvor crvene farbe za metal na vodenoj bazi i vode) se sprovodi upravo iz razloga provere konstrukcije i kvaliteta zaptivanja u ekstremno vlažnim uslovima rada.

1 uređaj za testiranje glavčina na prodor vode