SR EN RU

Laboratorija za ispitivanje ležajeva

FKL poseduje akreditovanu laboratoriju prema ISO 17025 koja pruža usluge ispitivanja kvaliteta i usaglašenosti za kotrljajuće ležajeve i delove ležajeva.

FKL je kadrovski i materijalno osposobljen da u potpunosti izvrši usluge prema međunarodnim i internim standardima za različite tipove ležajeva.

Laboratorija pruža usluge kontrole i ispitivanja ležajeva. Korisnici usluga laboratorije, kroz primenjene metode ispitivanja, stiču saznanja o kvalitetu ležajeva i delova ležajeva koje žele da ugrade u svoj proizvod. Ispitivanje ležajeva i delova ležajeva se sprovodi na uzorcima koje dostavlja korisnik ili na slučajno odabranim uzorcima od strane ovlašćenog lica Laboratorije. Korisnici testa imaju priliku da prisustvuju testiranju. Primenjene metode ispitivanja i stručno osoblje pouzdana su podrška korisnicima naših usluga u proceni kvaliteta ležajeva I njegovih delova.

Sertifikat ATS

Istorijat laboratorije

Laboratorija za ispitivanje kotrljajućih ležajeva prvi put je ovlašćena za atestiranje kotrljajućih ležajeva Rešenjem 05/02 - 3803/2 od septembra 1985. godine, na osnovu Naredbe o obaveznom atestiranju kotrljajnih ležajeva (Sl. list SFRJ br. 62/83). Time je regulisan način ispitivanja kotrljajnih ležajeva koji se stavljaju na tržište u SFRJ. Odluku je doneo Federalni zavod za standardizaciju.

Prva akreditacija Laboratorije za ispitivanje korljajućih ležajeva u skladu sa standardom JUS EN 45001 dobijena je u septembru 1998. godine odlukom br. PR 3-40 / 98, uverenje br. A042, izdato od strane Saveznog zavoda za standardizaciju.

Laboratorija je stekla akreditaciju u skladu sa zahtevima standarda JUS ISO/IEC 17025:2001, Rešenje Akreditacionog tela Srbije 01 - 158, od 18.07.2006. za ispitivanje kotrljajnih ležajeva.

Prvom nadzornom inspekcijom, koju je u martu 2007. godine sprovelo Akreditaciono telo Srbije, utvrđena je usaglašenost Laboratorije sa zahtevima novog izdanja standarda ISO/IEC 17025:2006.

Upravljački tim laboratorije

Rukovodilac Laboratorije: Mijušković Milivoje, dip. inž.

Gospodin Mijušković vrši dužnost šefa laboratorije. U svom radu stekao je veliko iskustvo u projektovanju, proizvodnji, kontroli i ispitivanju kotrljajućih ležajeva, kao i u upravljanju kvalitetom.

Kontakt: 021 / 6841-100 (centrala);
E-mail : mile.mijuskovic@fkl-serbia.com

Zamenik šefa Laboratorije: Javorko Mihaljica

Obavljao je brojne poslove u vezi sa ispitivanjem i kontrolom ležajeva. Javorko Mihaljica obavlja i dužnost šefa procesne i završne kontrole u FKL-u.

Kontakt: 021/6841-143;
E-mail: javorko.mihaljica@fkl-serbia.com

Inženjer kvaliteta Laboratorije - lice odgovorno za kvalitet: Slaviša Savić, dipl. ing.

Zaposlen u sektoru kontrole kvaliteta.

Kontakt: 021/6841-143;
E-mail: slavisa.savic@fkl-serbia.com

Područje testiranja

Dimenziona oblast testiranja prikazuje sledeće rezultate:

  • dimenzije i tolerancije (d, D, B, C, T)
  • okretljivost (Sia ; Sea ; Sd ; Kia ; Kea)
  • radijalni zazor (Gr)

Fizička oblast testiranja prikazuje sledeće rezultate:

  • rezidualni magnetizam (A/cm)
  • vibracije ležajeva (m/s)
  • dinamička nosivost (h)

Područje mehaničkog ispitivanja pokazuje sledeće rezultate:

  • tvrdoća elementa (HRC)