SR EN RU

Praktično iskustvo

FKL ima bogato iskustvo u saradnji sa obrazovnim institucijama i nudi širok spektar za razvoj stručnih kompetencija , izradu diplomskih radova, ispita i drugih dokumenata.

U okviru programa dualnog obrazovanja organizujemo učenje kroz praktičan rad za mašinske i elektro obrazovne profile kao i praktičan rad u okviru klasičnih obrazovnih profila.

Nudimo praktično iskustvo kroz edukaciju, letnje poslove kao i mogućnost zaposlenja nakon diplomiranja.

Svi oblici praktičnog iskustva odvijaju se po planu i programu obrazovnih ustanova, pod stručnim nadzorom i uz podršku iskusnih mentora.

Za sve dodatne informacije i detalje u vezi sa zapošljavanjem ili pripravničkim stažom obratite se :

Tanja Bokun
Direktor ljudskih resursa
tel: +381 21 6841 161
email: posao@fkl-serbia.com