SR EN RU

POLITIKA KVALITETA

1. KUPAC KAO PRIORITET

Menadžment FKL-a i svi zaposleni fokusirani su na obezbeđivanje zadovoljstva i trajnog poverenja kupaca. To se postiže visokim kvalitetom proizvoda, posebno proizvoda namenjenih za upotrebu na poljoprivrednim mašinama. Trudimo se da uvek u potpunosti ispunimo zahteve kupaca.

2. KVALITET KAO PRIORITET

FKL koncept kvaliteta smatra osnovnom, univerzalnom karakteristikom proizvoda i svih poslovnih procesa i najvažnijim faktorom uspeha na tržištu, posebno kada je u pitanju industrija proizvodnje poljoprivrednih mašina. FKL je od samog početka izgradio inovativan pristup koji se stalno unapređuje i istovremeno teži izvrsnosti u svojoj poslovnoj branši.

Standardi koji predstavljaju osnovu za upravljanje prema zahtevima kvaliteta, planiranja i kontrole, kontinuiranom pregledu i unapređenju procesa su:

  • svest svih zaposlenih o obezbeđivanju kvaliteta i neprikosnovena težnja da se konstantno ispunjavaju zahtevi kupaca i zahtevi svih poslovnih procesa u kompaniji
  • kriterijumi i indikatori kvaliteta sadržani u najvišim standardima kvaliteta svih proizvoda. To se posebno odnosi na kvalitet proizvoda namenjenih ugradnji na poljoprivredne mašine. Unapređenja uključuju inovativnost, efikasnost i efektivnost procesa, obuku i odgovornost zaposlenih za kvalitet procesa i blagovremeno sprovođenje procesa
  • FKL je implementirao sistem upravljanja kvalitetom (SUK) i poseduje ISO sertifikate ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 i ISO 45001 : 2018

3. PARTNERSTVA

FKL ostvaruje i stalno razvija partnerske odnose sa kupcima i dobavljačima, dajući poseban značaj njihovom integritetu i obostranom zadovoljstvu.

4. ODGOVORNOST I ZNAČAJ KOMPANIJE

Planskim i efikasnim korišćenjem raspoloživih ljudskih i infrastrukturnih resursa, FKL nastoji da uz minimalne troškove održi i poveća nivo kompetentnosti svih zaposlenih.

FKL je izgradio sopstveni imidž i trudi se da uvek bude korporativno odgovoran član društva doprinoseći ukupnom razvoju okruženja i zadovoljavanju svih potreba okruženja.

5. ZNAČAJ SVAKOG ZAPOSLENOG

FKL je implementirao programe kontinuirane edukacije, obuke, razvoja i motivacije zaposlenih. Svi zaposleni kroz odgovarajuće lične i stručne obuke u sopstvenom radnom području I u oblasti metoda i tehnika unapređenja kvaliteta doprinose ukupnom unapređenju procesa.

FKL menadžment razvija i održava klimu lične posvećenosti, međusobne saradnje, poštovanja, poverenja i posebno razvija timski rad u procesima.

Menadžment FKL-a konstantno preispituje politiku kvaliteta i efikasnost svojih resursa u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda, procesa i poslovanja.