SR EN RU

Upravljanje rizicima i zaštita intelektualne svojine

FKL sistemski identifikuje, analizira i procenjuje rizike i upravlja njima tokom procesa Sistema upravljanja kvalitetom (SUK), Sistema upravljanja zaštitom životne sredine i Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu.

Svi procesi integrisani su u elemente organizacije FKL-a i Poslovni proces.

Time je osigurano sledeće:

  • sposobnost Sistema upravljanja da obezbedi planirane rezultate
  • planiranje aktivnosti koje će zaštititi stabilnost procesa proizvodnje
  • sprečavanje i smanjenje efekata koji mogu oštetiti proizvod i kvalitet procesa.

U cilju postizanja stalnog poboljšanja Poslovni proces obuhvata uključivanje i uticaj eksternih strana zainteresovanih za postupanje sa životnom sredinom, zdravljem i bezbednošću na radu.

Identifikacija, analiza i procena rizika i odgovarajućih mogućnosti obezbeđuje planiranje mera u vezi sa tim rizicima i mogućnostima. To takođe omogućava sledeće:

  • integraciju i implementaciju planiranih mera u svim poslovnim procesima, kao što su Sistem upravljanja kvalitetom (SUK), Sistem upravljanja zaštitom životne sredine i Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu
  • ocenjivanje efikasnosti planiranih i sprovedenih mera u vezi sa rizicima i mogućnostima.

Proces identifikacije rizika i upravljanja rizikom

FKL je definisao način identifikacije i suočavanja sa rizicima u procesima koji sadrže:

a) Identifikaciju rizika u procesima:

  • povezivanje identifikovanih rizika u procesima sa kvalitetom proizvoda i izbegavanje njihovog uticaja primenom Sistema upravljanja kvalitetom (SUK)
  • identifikovanje vlasnika procesa i povezivanje sa pojedinačnim rizicima

b) Delovanje na rizike u procesima u nameri da se:

  • spreče rizici na način da se izbegnu ili umanje neželjeni efekti, ili
  • prihvate rizici ukoliko je prihvatanje uslovljeno mogućnostima (šansama) za poboljšanje

c) Obavezu da se periodično identifikuju rizici u procesima. Na ovaj način se dobijaju dosledni, validni i uporedivi rezultati sa primenjenih mera u vezi sa rizicima i mogućnostima.

Identifikacija rizika obuhvata sve procese u FKL-u. Detaljne odredbe koje se odnose na identifikovane rizike i način postupanja sa zadacima definisane su u odgovarajućim procedurama za svaki konkretan proces, kao I u dokumentu K03SUK09 - Uputstvo za izvođenje procesa i upravljanje rizikom procesa.

Intelektualna svojina

Posebnu grupu resursa u FKL-u predstavlja intelektualna svojina koja obuhvata odgovarajuću dokumentaciju razvoja i konstrukcije proizvoda.

Ona nastaje sposobnošću velikog broja inženjera koji svakodnevno rade na razvoju novih proizvoda. FKL poseduje I sertifikovanu Laboratoriju za ispitivanje ležajeva. Laboratorija obezbeđuje ispitivanje životnog veka proizvoda i simulaciju radnih uslova. FKL obezbeđuje izjavu o usaglašenosti za proizvode. FKL je svo svoje znanje zaštitio patentom i žigom.