SR EN RU

POLITIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITE ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI NA RADU

FKL je, shvatajući značaj koji ima očuvanje i unapređenje prirodne okoline i zdravlja i bezbednosti na radu, u realizaciju i upravljanje sopstvenim procesima ugradio mehanizme zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, čijom primenom od strane svih zaposlenih dokazuje svoju potpunu opredeljenost i odgovornost za odnos i pozitivan uticaj na prirodu i odnos prema zaposlenima.

Svi zaposleni su, u skladu sa navedenim opredeljenjima, prihvatili odredbe, postupke i mere uspostavljene sistemom menadžmenta zaštitom životne sredine i sistemom menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu kao sopstvene standarde ponašanja na radnom mestu i u okolini, a odgovornost prema životnoj sredini i bezbednosti na radu i potrebu stalnog unapređenja, kao jedan od osnovnih prioriteta poslovanja.

U tom cilju FKL će:

  • svoje poslovnje podrediti i stalno usaglašavati sa vežećim, međunarodno usvojenim obavezama u području očuvanja prirode i zdravlja i bezbednosti na radu, iskazanim u donetim deklaracijama, a posebno u standardima ISO 14001 i ISO 45001,
  • obavljati sve svoje aktivnosti tako što će doprinositi stalnom unapređenju odnosa prema prirodnoj okolini i uslova rada, dosledno primenjujući sistem menadžmenta zaštitom životne sredine i sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu,
  • primenjivati relevantne zakonske i druge propise koji regulišu odnos prema prirodnoj okolini i bezbednosti na radu kao obavezan minimum, a stalno težiti uspostavljanju sopstvenih pravila ponašanja koja te zahteve prevazilaze,
  • vršiti stalnu identifikaciju kritičnih aktivnosti u procesima, postojećih i potencijalnih negativnih uticaja na prirodnu sredinu - aspekata životne sredine i izvora opasnosti po bezbednost i zdravlje na radu – rizika, postavljati realne ciljeve i realizovati programe za njihovu eliminaciju ili, najmanje, svođenje u dozvoljene okvire,
  • planski uspostavljenom štednjom prirodnih resursa - ulaznih materijala, energije i vode, doprinostiti očuvanju i obnovljivosti tih resursa i smanjivati generisanje otpada svih vrsta, kontrolom utrošaka i primenom materijala pogodnih za reciklažu,
  • obrazovati sve zaposlene za realizaciju sopstvenih aktivnosti na način koji omogućuje maksimalno očuvanje prirodne sredine i bezbednost na radu, u skladu sa odredbama ove politike i odgovarajućih sistema menadžmenta,
  • obezbediti potpunu javnost rada u naporima na zaštiti životne sredine i zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu, uvažavati mišljenja i zahteve zainteresovanih strana i preduzimati odgovarajuće aktivnosti, u skladu sa svojim mogućnostima.

FKL će obezbediti da ova Politika zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu bude dostupna svim zaposlenima, svim zainteresovanim stranama i javnosti.