SR EN RU

OPŠTI CILJEVI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITE ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI NA RADU

U skladu sa odredbama odgovarajuće politike Odbor za kvalitet FKL donosi sledeće opšte ciljeve zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu za 2023. godinu:

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

  • Dosledna primena i stalno unapređenje sistema menadžmenta zaštitom životne sredine, u skladu sa zakonskim propisima i zahtevima standarda ISO 14001;
  • Smanjenje degradacije prirodne sredine (vazduha, zemljišta i vodotokova) određivanjem svih aspekata životne sredine i prioriteta zaštite i obezbeđenje uslova održivog korišćenja radnog prostora;
  • Obezbeđenje optimalnog korišćenja prirodnih resursa;
  • Postizanje racionalne organizacije, uređenja i zaštite radnog prostora, usklađivanjem njegovog korišćenja sa mogućnostima i ograničenjima u raspolaganju prirodnim resursima;
  • Preduzimanje konkretnih preventivnih mera zaštite, uz uspostavljanje sistema kontrole svih značajnih oblika zagađivanja;
  • Podizanje i jačanje ekološke svesti zaposlenih, njihovo obrazovanje i informisanje o ekološkim problemima i uključivanje u donošenje odluka u pogledu mera zaštite životne sredine.

ZAŠTITA ZDRAVLJA I BEZBEDNOST NA RADU

  • Dosledna primena i stalno unapređenje sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, u skladu sa zakonskim propisima i zahtevima standarda ISO 45001;
  • Podizanje i jačanje svesti i odgovornosti svih zaposlenih za brigu o zdravlju i bezbednosti na radu, putem redovnog osposobljavanja za bezbednu realizaciju radnih aktivnosti i primenu uspostavljene dokumentacije;
  • Preduzimanje konkretnih preventivnih mera u cilju smanjenja nivoa svih značajnih rizika po zdravlje i bezbednost na radu.
  • Prevencija i zaštita svih zaposlenih od oboljevanja virusom covid 19.

Zadužuju se vlasnici svih procesa da, na osnovu ovih opštih ciljeva, razrade konkretne, merljive posebne ciljeve zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu za sve značajne aspekte životne sredine i opasnosti po zdravlje i bezbednost na radu u procesima iz sopstvene nadležnosti.