Servis i usluge

Servis:

 

Usluge:

Sve vrste strugarskih poslova,
Sve vrste brusačkih poslova
        - ravno brušenje
        - cilindrično brušenje
        - brušenje specijalnih oblika
Prerada ležaja po zahtevu
Termička obrada-kaljenje
        - poboljšanje
        - gasna cementacija
        - otpuštanje
Servisiranje kardana
Balansiranje kardana
Ožljebljenje
Površinska zaštita
        - bruniranje
        - fosfatizacija