Fizička metoda ispitivanja

prikazuje sledeći sadržaj:

- Zaostali magnetizam

- Vibracije

- Dinamička nosivost

 

Ispitivanje zaostalog magnetizma se sprovode u skladu sa internim standardom RU 0308

Ispitivanje zaostalog magnetizma

Ispitivanje vibracije ležaja se sprovode u skladu sa standardom ISO 15242-1


Ispitivanje vibracije ležajaIspitivanje dinamičke nosivosti ležaja se sprovode u skladu sa internim standardom ISFKL 13316 i metodi L 10 sa uređajem sa četiri ležaja ( Four – Bearing Fatique Life Test Ring )

Vek trajanja ležaja