Mehanička oblast ispitivanja

prikazuje sledeći sadržaj:

- tvrdoća elemenata (HRC)