Sistem menadžmenta

Procesi u preduzeću FKL su podržani dokumentovanim informacijama u okviru uspostavljnog jedinstvenog, Integrisanog sistema menadžmenta, koji dokumentaciono objedinjuje:

SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM I NJEGOVI PROCESI

Obezbeđenje kvaliteta proizvoda i poslovnih procesa u preduzeću FKL je zasnovano na procesnom prilazu u upravljanju, pri čemu su identifikovani i realizuju se svi procesi neophodni za funkcionisanje integrisanih sistema menadžmenta (QMS, EMS i OHSAS). Identifikovano je ukupno 20 procesa u FKL koji su razvrstani u sledeće kategorije:

 1. OP 5 – Proizvodnja,

 2. OP 5.1 - Razvoj procesa proizvodnje,

 3. OP 6 - Upravljanje infrastrukturom i radnom sredinom,

 4. OP 7 - Upravljanje kvalitetom,

 5. OP 7.1 - Upravljanje kontrolnom, mernom i ispitnom opremom;

Dokumentovanim informacijama Sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) u okviru Integrisanih sistema menadžmenta preduzeća FKL su:

U tabeli 1. prikazani su svi procesi, njihove osnovne aktivnosti i naznačeni vlasnici procesa i procedura kojom je opisan način realizacije odgovarajućeg procesa.

Tabela 1: Prikaz osnovnih elemenata procesa u FKL

Upravljački procesi

Osnovne aktivnosti

Vlasnik procesa

Procedura

UP 1

Planiranje, upravljanje i nadzor nad poslovanjem

 • Strategija poslovanja

 • Poslovno planiranje

 • Realizacija politike, ciljeva i planova poslovanja

 • Plan reagovanja na nepredviđene situacije

 • Interno i eksterno komuniciranje

Generalni direktor

Q02KOR07

UP 2

Upravljanje ljudskim resursima

 • Upravljanje ljudskim resursima

 • Zadovoljstvo zaposlenih

 • Obuka zaposlenih

 • Informisanje zaposlenih

Direktor Sektora upravljnja ljudskim resursima

Q02SLR01

UP 3

Ekonomsko – finansijski procesi

 • Upravljanje finansijskim resursima

 • Knjigovodstvo

 • Računovodstvo

 • Planiranje i analiza poslovanja

Direktor Sektora komercijale i finansija

Q02FIN04

UP 4

Primena sistema menadžmenta - Performanse procesa

 • Dokumentovanje integrisanih sistema menadžmenta

 • Interne provere funkcionisanja QMS

 • Interne provere funkcionisanja EMS

 • Interne provere funcionisanja OHSAS

 • Merenje i analiza performansi procesa

Predstavnik rukovodstva za ISM

Q02KOR05

UP 5

Pravno regulisanje poslovanja

 • Pravno regulisanje poslovanja

 • Upravljanje dokumentima spoljnog porekla

 • Upravljanje zapisima

Direktor Sektora upravljnja ljudskim resursima

Q02SPOP01

UP 6

Zaštita životne sredine

 • Planiranje zaštite životne sredine i realizacija opštih i posebnih ciljeva i programa

 • Definisanje i realizacija korektivnih mera

Direktor Sektora upravljnja ljudskim resursima

E02KOR02

UP 7

Zaštita zdravlja i bezbednost na radu

 • Planiranje zaštite zdravlja i bezbednosti na radu i realizacija opštih i posebnih ciljeva i programa

 • Definisanje i realizacija korektivnih mera

Direktor Sektora upravljnja ljudskim resursima

OH02KOR0

 

Osnovni procesi

Osnovne aktivnosti

Vlasnik procesa

Procedura

OP 1

Prodaja i marketing

 • Istraživanje tržišta

 • Planiranje prodaje

 • Preispitivanje zahteva kupca, izrada ponude, ugovaranje, preispitivanje i izmene ugovora

 • Merenje zadovoljstva korisnika

 • Odnosi s javnošću

Direktor Sektora komercijale i finansija

Q02KOM01

OP 1.1

Prodajna i unutrašnja logistika

 • Prodajna logistika

 • Spoljni i unutrašni transport - rad voznog parka

 • Skladištenje ulaznih roba, skladištenje, pakovanje i isporuka proizvoda

Direktor Sektora komercijale i finansija

Q02KOM17

OP 2

Planiranje realizacije proizvoda

 • Planiranje proizvodnje

 • Nadzor nad realizacijom proizvodnje

 • Analiza izvršenja planova proizvodnje

Direktor Sektora proizvodnje

Q02PRO01

 

 

 

 

Osnovni procesi

Osnovne aktivnosti

Vlasnik procesa

Procedura

OP 2.1

IT podrška poslovanju

 • Projektovanje IS

 • Uvođenje i održavanje IS

 • Nabavka i održavanje IT opreme

Direktor sektora UIS

Q02UIS01

OP 3

Nabavka

 • Nabavka roba i usluga

 • Ocennjivanje i izbor isporučilaca

 • Kooperacija

Direktor Sektora komercijale i finansija

Q02KOM03

OP 3.1

Upravljanje energentima, opasnim materijalima i otpadom

 • Skladištenje i čuvanje energenata i opasnih materijala

 • Rukovanje i transport energenata i opasnih materijala

 • Rukovanje otpadom

Direktor Sektora komercijale i finansija

E02KOR06

OP 4

Procesi projektovanja i razvoja proizvoda

 • Planiranje projekata razvoja proizvoda

 • Upravljanje projektima razvoja proizvoda

 • Verifikcija i validacija razvoja proizvoda

 • Izmene projekata razvoja proizvoda

 • Poboljšavanje procesa razvoja proizvoda

Direktor Sektora razvoja

Q02RAZ01

OP 5

Proizvodnja

 • Realizacija procesa proizvodnje

 • Realizacija faza/operacij u proizvodnji, skladištenje, rukovanje i međuoperacioni transport proizvoda u procesu proizvodnje

 • Identifikacija i sledljivost proizvoda

Direktor Sektora proizvodnje

Q02PRO02

OP 5.1

Razvoj procesa proizvodnje

 • Razvoj proizvodnih tokova

 • Izrada tehnološke dokumentacije

 • Poboljšavanje procesa proizvodnje

Direktor Sektora razvoja

Q02RAZ03

OP 6

Upravljanje infrastrukturom i radnom sredinom

 • Održavanje tehnološke opreme

 • Održavanje infrastrukture

 • Upravljanje radnom sredinom

Direktor Sektora proizvodnje

Q02ODR01

OP 7

Upravljanje kvalitetom

 • Prijemno kontrolisanje

 • Kontrolisanje i ispitivanje u toku procesa

 • Završno kontrolisanje i ispitivanje

 • Upravljanje neusaglašenim proizvodom

Direktor sektora upravljanja kvalitetom

Q02SUK07

OP 7.1

Upravljanje kontrolnom, mernom i ispitnom opremom

 • Upravljanje kontrolnom, mernom i ispitnom opremom

 • Analize mernih sistema

 • Eksterno i interno etaloniranje

Direktor sektora upravljanja kvalitetom

Q02SUK10

 

Proces poboljšavanja

Osnovne aktivnosti

Vlasnik procesa

Dokument

PP 1

Upravljanje poboljšavanjima

 • Analize efektivnosti i efikasnosti sistema menadžmenta

 • Korektivne i preventivne mere

 • Analiza i primena inovacija i korisnih predloga

Predstavnik rukovodstva za ISM

Q02SUK21


Vrh